אודות

חמש – החברה העירונית לתרבות, נוער וחוגי ספורט (חמש) בע"מ, הוקמה בשנת 1999, בהתאם להחלטת המועצה המקומית שהם לתאגד את שירותי התרבות והחינוך המשלים בישוב. ההגדרה האסטרטגית של חמש היא "ליזום, לארגן, להפעיל ולקדם את הפעילות בשהם בתחום החינוך המשלים, תרבות, פנאי וספורט".

חמש הינה זרוע מקצועית - ביצועית של המועצה, שבאפשרותה להשיג משאבים נוספים לפעילותה מחוץ לתקציב השוטף של המועצה לצורך הגדלה, פיתוח ושמירה על איכות שירותים גבוהה.

חמש מתפעלת את רוב שרותי התרבות והפנאי בשהם. תקציב חמש, מתנהל כמשק כספי סגור.

 

מבנה ארגוני:

חמש, הינה מלכ"ר (חברה ללא כוונת רווח), בראש הארגון עומד דירקטוריון החברה. ראש המועצה הינו יו"ר הדירקטוריון, ובין חברי הדירקטוריון נמנים נציגי ציבור ובעלי תפקידים במועצה. כך, לציבור ולמועצה המקומית יש שליטה והשפעה על הנעשה בחברה. עודפי הכנסות החברה חוזרים לטובת הציבור,  בהשקעה ובייצור שירותי פנאי נוספים.

בראש החברה עומד מנכ"ל, אילן קומה האחראי באופן ישיר לחמישה תחומים מרכזיים: נוער, ספורט, הגיל הרך, העשרה ותרבות. על כל אחד מהתחומים מופקד מנהל תחום מקצועי, אשר מנהל את פעילויות התוכן ואת המבנים בהם מתקיימת הפעילות.

משנת 2002 עומדת החברה בתקני האיכות הבין-לאומיים: ISO 9001  (International Organization for Standardization) בנושאים של הבטחת איכות כוללת. התקן מגדיר תשתית ניהולית שעל בסיסה יכול הארגון לממש מטרות איכות אסטרטגיות, המהוות חלק מכלל המטרות האסטרטגיות שלו.

תקן איזו 9001 מתמקד באפקטיביות מערכת ניהול האיכות והתהליכים המרכיבים אותה.

 

חזור

עבור לתוכן העמוד