פרוטוקולים

פרוטוקולים
  סיכום ישיבת דירקטוריון 4 לשנת 2012 מתאריך 31/12/12
  סיכום ישיבת דירקטוריון 1 לשנת 2013 מתאריך 22/04/13
  סיכום ישיבת דירקטוריון 2 לשנת 2013 מתאריך 10/06/13
  סיכום ישיבת דירקטוריון 3 לשנת 2013 מתאריך 11/09/13
  סיכום ישיבת דירקטוריון 4 לשנת 2013 מתאריך 31/12/13
  סיכום ישיבת דירקטוריון 1 לשנת 2014 מתאריך 06/04/14
  סיכום ישיבת דירקטוריון 2 לשנת 2014 מתאריך 02/07/14
  סיכום ישיבת דירקטוריון 3 לשנת 2014 מתאריך 14/09/14
  סיכום ישיבת דירקטוריון 4 לשנת 2014 מתאריך 22/12/14
  סיכום ישיבת דירקטוריון 1 לשנת 2015 מתאריך 30/03/15
  סיכום ישיבת דירקטוריון 2 לשנת 2015 מתאריך 08/06/15
  סיכום ישיבת דירקטוריון 3 לשנת 2015 מתאריך 21/09/15
  סיכום ישיבת דירקטוריון 4 לשנת 2015 מתאריך 30/12/15
  סיכום ישיבת דירקטוריון 1 לשנת 2016 מתאריך 06/03/16
  סיכום ישיבת דירקטוריון 2 לשנת 2016 מתאריך 30/06/16
  סיכום ישיבת דירקטוריון 3 לשנת 2016 מתאריך 26/09/16
  סיכום ישיבת דירקטוריון 4 לשנת 2016 מתאריך 26/12/16
  סיכום ישיבת דירקטוריון 1 לשנת 2017 מתאריך 15/03/17
  סיכום ישיבת דירקטוריון 2 לשנת 2017 מתאריך 03/05/17
  סיכום ישיבת דירקטוריון 3 לשנת 2017 מתאריך 06/06/17
  סיכום ישיבת דירקטוריון 4 לשנת 2017 מתאריך 03/07/17
עבור לתוכן העמוד