אירועי תרבות

צוות מחלקת תרבות:

מנהלת תרבות – נועה שור
טל: 03-9724704
noa@shoham.muni.il


הפקת אירועי תרבות – סיון שטיין פסח
טל: 03-9724702
sivansp@shoham.muni.il


תרבות יהודית וסל תרבות ישובי – אתי גרוס 
טל: 03-9724734
etig@shoham.muni.il


 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים