הרשמה למעונות תשפ"א

הורים יקרים!

 

הרישום למעונות חמש : מעון שגיא ומעון מכבים לשנת תשפ"א

נפתח ויתקיים בין התאריכים 2.2.20-20.2.20 בלבד

לאחר מכן הרישום על בסיס מקום פנוי.

 

יש לקרוא את דף המידע של משרד התמת בנוגע למעונות ולאחר מכן ניתן לבצע רישום אינטרנטי למעון , לאחר ביצוע הרישום יש להוריד טופס הצהרת בריאות , למלא ולהחזיר במייל למנהלת המעון:

מעון מכבים למייל: makabim83@gmail.com  

מעון שגיא למייל: msagi4@netvision.net.il

או למוקד חמש במייל : moked5@shoham.muni .il   

או בפקס: 03-9773252 ולודא הגעה בטלפון: 03-9723001 שלוחה 1

 

  1. כניסה למערכת הרישום האינטרנטית בחירת המעון המתאים ומילוי כל הפרטים הדרושים.
  2. הדפסת טופס הצהרת הבריאות המופיע מטה והעברתו במייל למנהלת המעון המתאים.

 

רק לאחר ביצוע שתי הפעולות הנ"ל יסתיים הרישום, ללא קבלת אישור הבריאות במעון לא נוכל להשלים את הרישום!

 

המעוניינים ברישום ידני יש להוריד את הטפסים הבאים למלא  ולהעביר למוקד חמש:

  1. טופס רישום לילד חדש/ממשיך במעון
  2. הצהרת בריאות
  3. כתב התחייבות
  4. כתב הצטרפות לתכנית חמש פלוס

 

מוקד חמש: moked5@shoham.muni.il         

פקס: 03-9773252 ולוודא הגעה בטלפון: 03-9723001 שלוחה 1

 

בעת ההרשמה למעון ישלם ההורה מקדמה בסך 570 ₪ שתקוזז מתשלום חודש ספטמבר ודמי רישום בסך 133 ₪.

 

המחיר הסופי של המעון יקבע ע"י משרד התמת במהלך חודש ספטמבר ויתעדכן בהתאם!!!

 

 כניסה למערכת הרישום האינטרנטית

  הרשמה למעונות - מידע להורים 

  הצהרת בריאות

  חמש פלוס - בוגרים 

  חמש פלוס - תינוקות ופעוטות 

  טופס בקשה לרישום במעון מכבים 

  טופס בקשה לרישום במעון שגיא

  כתב התחייבות מעון תשפ"א

 

 

 

 

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים