חברי דירקטוריון חמש

אייקון של תמונה של איש איתן פטיגרו – יו"ר

אייקון של תמונה של איש שימי אלבאז

אייקון של תמונה של איש חני קרס

אייקון של תמונה של איש אבי אלטלף

אייקון של תמונה של איש קדיה קראוס

אייקון של תמונה של איש אורנה שוורץ

אייקון של תמונה של איש אייבי פלד

אייקון של תמונה של איש ליאורה מדר שפירו

אייקון של תמונה של איש יובל גדרון

אייקון של תמונה של איש אלונה מרק

אייקון של תמונה של איש יוסי בן חיים

אייקון של תמונה של איש ישראל שטרסברג

אייקון של תמונה של איש איתן ליליוס

אייקון של תמונה של איש דליה בסן

אייקון של תמונה של איש אופירה ביטון

 

 

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים