מכרזים

 

תמונה של זכוכית מגדלת  מכרז מנכ"ל חמש


תמונה של זכוכית מגדלת קול קורא לשיתוף פעולה בהפעלה של תכנית חינוכית המיועדת לפיתוח כישורי מנהיגות בקרב בני נוער 


 

 

 

 

 

 

 

תמונה של זכוכית מגדלת לחברה העירונית "חמש" שוהם דרושות סייעות\גננות\מורות


תמונה של זכוכית מגדלת הארכת מכרז חברת נקיון "חמש"

 

תמונה של זכוכית מגדלת קול קורא לשיתוף פעולה בתחום שילוב ילדים ובני נוער עם צרכים מיוחדים במועצה


תמונה של זכוכית מגדלת וועדת התקשרויות מיום 27/5/20 להארכת התקשרות ללא עריכת מכרז חדש עם מבושלת- סי אי פי מבוא חורון בע"מ בשל משבר הקורונה בהתאם לסעיף 3 (17) לתוספת הרביעית לצו המועצות המקומיות, תשי"א 1950

 

 

 

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים