מכרזים

קול קורא לשיתוף פעולה בתחום שילוב ילדים ובני נוער עם צרכים מיוחדים במועצה

וועדת התקשרויות מיום 27/5/20 להארכת התקשרות ללא עריכת מכרז חדש עם מבושלת- סי אי פי מבוא חורון בע"מ בשל משבר הקורונה בהתאם לסעיף 3 (17) לתוספת הרביעית לצו המועצות המקומיות, תשי"א 1950

 

 

 

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים