מעונות - נהלי הרשמה

הורה לילד ממשיך:

יש למלא טפסי רישום ולהעביר למנהלת המעון:

דמי רישום בסך 133 ₪ ייגבו במעמד הרישום, מקדמה בסך 570 ₪ תגבה בחודש מאי

הורה לילד חדש:

ימלא את הטופס הבא ויעביר למעון.

טופס רישום לילד חדש כולל תשלום דמי רישום  באשראי.

חשוב לדעת !

הקבלה למעון תלויה באישור ועדת הקבלה של משרד הכלכלה ע"פ קריטריונים שנקבעים על ידם.

טפסים שאינם מלאים או חסרים מסמכים לא ידונו בוועדה.

הודעה על קבלה/ אי קבלה תשלח אליכם אחרי התכנסות הוועדה.

במידה ואינכם מתקבלים- דמי הרישום מוחזרים . דמי ההרשמה אינם מוחזרים למי שבטל את הרישום מרצונו.

 

 

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים