מעונות "חמש"

שלום לכולם!

משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים , אגף בכיר למעונות יום ,שינה את אופן הרישום למעונות,

בשנים הקודמות הרישום היה במעון ואחר כך הועברו הנתונים לאגף,

מהשנה הרישום מתבצע ראשית באתר המשרד ורק אחר כך  יתבצע במעון עצמו

במידה ומס הנרשמים יעלה על מס המקומות במעון תתקיים וועדת קבלה מקומית בהתאם להנחיות המשרד.

הרישום בתאריכים: 7.2.21 עד 28.2.21 

 

הרישום יתבצע באתר המשרד:

https://www.gov.il/he/service/daycare-registration-2022

 
מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים