נוהל הרשמה לספרייה


תושבי שהם זכאי ליהנות משירותי הספרייה ללא עלות, בהתאם לנהלים שלהלן:

תושב/ת חוץ- בנוסף לכל האמור לעיל ישלם דמי מנוי שנתיים, בהתאם לתעריף דמי המנוי.
 

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים