ספורט

 

קול קורא לקורסי מדריכים בספורט-כדורגל, כדורסל, שחייה בשוהם.

 

 1. החברה העירונית ח.מ.ש (להלן: "החברה") מבקשת לקבל הצעת מחיר בגין האפשרות לאפשר הפעלת 3 קורסי מדריכים בכדורגל/כדורסל/שחייה בשוהם, לצורך הסמכת מדריכים בענפים כאמור.
 2. תקופת ההתקשרות:
  1.  תקופת ההתקשרות מיום החתימה על החוזה ולמשך שנה אחת.
  2. 2. החברה רשאית על פי שיקול דעתה להאריך את תקופת ההתקשרות ל-4 תקופות נוספות עד ל-5 שנים סה"כ.
  3. 3. בכוונת החברה לקיים את 3 קורסי המדריכים כאמור לעיל בשוהם במהלך חודשי הקיץ (יולי אוגוסט 2021)
 3. דמי ההשתתפות והרישום:

תהליך הפרסום/הרישום והגבייה באחריות הגוף שעימו ייחתם החוזה.

לתושבי שוהם תינתן הנחה של 10% בהרשמה לקורס.

 1. דרישות סף:
  1. מוסדות או גופים מאושרים ע"י מנהל הספורט ושפועלים לפי חוק הספורט והמאושרים להענקת תעודת מדריך.
  2. מוסדות או גופים בעלי ניסיון בהפעלת הקורסים המפורטים לפחות ב-3 שנים האחרונות.
 2. קהל היעד:
  1. בוגרי כיתה י' ומעלה ומי שמלאו לו 16 שנה.
 3. היקף הפעילות המעשית במתקנים:
  1. קורס מדריכי כדורגל-עד 100 שעות הדרכה במתקנים.
  2. קורס מדריכי כדורסל-עד 80 שעות הדרכה במתקנים.
  3. קורס מדריכי שחייה-עד 60 שעות הדרכה במתקנים.
 4. אמות מידה לבחירת הגוף:
  1. 35%  - התשלום שישלם כל משתתף עבור הקורס. ההצעה הנמוכה ביותר, תקבל את מלוא הניקוד ויתר ההצעות ינוקדו בהתאם.
  2. 35%  - % התשלום שישלם הגוף המפעיל לחברה ממחיר הקורס, בגין השימוש במתקנים. % התשלום הגבוה ביותר, יקבל את מלוא הניקוד ויתר ההצעות ינוקדו בהתאם.
  3. 15% - המלצות ונסיון מזמיני שירותים קודמים.
  4. 15%- התרשמות כללית על בסיס ראיון (לרבות טלפוני ו/או בזום) עם המציע.
  5. אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר ו/או כל הצעה שהיא בגין השימוש במתקנים.
 5. כללי
  1. הגוף הזוכה בהליך יידרש לחתום על הסכם מתן שירותים בנוסח שיקבע על ידי החברה.
  2. מובהר כי הליך זה אינו הליך מכרזי.

 

 

 

 

   

 

 

מנהל: אמיר בן עזר

רכזת חוגים: אורנה לוטן

הספורט מלמד אותנו לנצח ביושר ולהפסיד בכבוד, משמע: "מלמד לחיות". בשהם מאמינים כי קהילה בתנועה היא קהילה בריאה.

שוהם משתייכת לפרוייקט ערים בריאות מתוך אמונה של "נפש בריאה בגוף בריא"

משרד מחלקת ספורט: 03-9794003, פקס: 03-9772725

מייל מנהל מחלקת הספורט: amirb@shoham.muni.il

מייל אחראית חוגי ספורט: ornal@shoham.muni.il

לפרטים נוספים ורישום לחוגים: מוקד חמש, טל: 03-9723001


 

החלה ההרשמה לחוגים תשפ"א!

את הרישום ניתן לבצע באחת מהדרכים הבאות: 
1. רישום אינטרנטי לחוגים כאן

2. שליחת הטופס המצורף במייל: moked5@shoham.muni.il

או בפקס: 03-9773252. יש לודא הגעת הפקס בטלפון: 03-9723001 שלוחה 1

 

לפרטים ניתן לפנות למוקד חמש בטלפון 03-9723001 שלוחה 1

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים