פעילויות קיץ 2019

לחצן רישום

כניסה למערכת הרישום

הרישום יפתח ב-20.5.19 וייסגר ב-31.5.19.  
רישום מאוחר על בסיס מקום פנוי בלבד!


צהרון קיץ בגני הילדים ולכיתות א'-ג'
מחזור 1: צהרון לילדי הגן
מועד: 1-21/7/2019
שעות וימי פעילות הצהרון: ימים א-ה בין השעות 13:30-16:30
מיקום: גני הילדים
מחיר הצהרון: 599 ₪ (כולל ארוחת צהריים)
צוות הצהרון: סייעות חמש
הצהרון יופעל על ידי סייעות חמש 
פעילות בנושא: "פלאי הצבעים" המשלב הכרות עם עולם הצבעים והמדעים
מינימום הרשמה לקבוצה: 22


מחזור 1: צהרון לכיתות א'-ג'
מועד: 1-21/7/2019
שעות וימי פעילות הצהרון: ימים א-ה בין השעות 13:00-16:30
מיקום: בתי הספר
מחיר הצהרון: 703 ₪ (כולל ארוחת צהריים)
צוות הצהרון: סייעות חמש
הצהרון יופעל על ידי חמש עם פעילויות חווייתיות בשילוב חוגי מדעים, ספורט, תאטרון, אמנות ועוד
מינימום הרשמה לקבוצה: 22


מחזור 2: לילדי הגנים בלבד 
מועד: 22/7-8/8/2019
שעות וימי הפעילות: א-ה
מחזור בוקר: בין השעות 7:30-13:30, מחיר: 714 ש"ח
מחזור מלא: בין השעות 7:30-16:30, מחיר: 1247 ש"ח
צוות הצהרון: סייעות חמש
תכנית: ימי שיא בנושאים שונים(כגון מאסטר שף, כוכב נולד, תעופה וחלל, 
מדעים ונהנים, משחקי מים, איכות הסביבה וכדומה)
מינימום הרשמה לקבוצה: 22 

אין הבטחה לשיבוץ ילד/ה במתחם מסוים, יתכן שיבוץ במתחם מרוחק מהבית בהתאם לרישום ובהתאם לשיפוצי הגנים ובתי הספר.


מחזור 3: סדנאות קיץ לילדי הגן בחודש אוגוסט
מועד: 12-14/8/2019
שעות וימי הפעילות: ב'-ד'
מחזור בוקר: בין השעות 7:30-13:30, מחיר: 390 ₪ (כולל ארוחת בוקר)
מחזור מלא: בין השעות 7:30-16:30, מחיר: 440 ₪ (כולל ארוחת בוקר וארוחת צהריים)
צוות הצהרון: סייעות חמש
מינימום הרשמה לקבוצה: 23
לא ניתן לבטל את הרישום למחזור השלישי ולא ניתן לבצע רישום על בסיס יומי.


קייטנה ציבורית לילדי הגן
מועד: 1-21/7/2019
שעות וימי פעילות הצהרון: ימים א'-ה' בין השעות 8:00-13:00

ניתן להירשם לצהרון במסגרת צהרוני חמש עד שעה 16:30 - מחיר הצהרון: 599 ₪ (כולל ארוחת צהריים)
מיקום: במרכז הישוב 
מחיר מפוקח: 699 ₪
צוות הצהרון: 2 סייעות חמש
מינימום הרשמה לקבוצה: 28


הורים יקרים!

אנו מודים לכם על ביצוע הרישום באמצעות אתר האינטרנט.
ההרשמה לפעילות ולשירותים השונים באתר הינה בהסכמה לנהלי הרישום המצורפים בזאת.
חשוב: במידה וקיימת בעיה/רגישות רפואית נא לעדכן מיידית את מוקד חמש בטלפון 03-9723001 שלוחה 1.
ילדים הנזקקים לסייעת רפואית יצטרכו להביא אותה מטעמם לאורך 
כל שעות הצהרון כתנאי לאישור הרישום.
הרישום יתקיים בין התאריכים 20-31.5.19. רישום מאוחר על בסיס מקום פנוי בלבד. לא ניתן להרשם על בסיס יומי או חלקי.

כללי:
הפסקת הפעילות בצהרון תיעשה בהודעה מוקדמת למוקד החברה העירונית בכתב בלבד. 
ניתן לבטל כל מחזור (למעט מחזור שלישי) עד שבועיים לפני פתיחתו  ללא קנס.
ביטול החל משבועיים לפני פתיחת כל מחזור כרוך בדמי ביטול בסך  100 ₪ .
הודעה על ביטול ההשתתפות שתתקבל בשלושת הימים הראשונים של כל מחזור יחויב החלק היחסי של עלות הפעילות בתוספת 100 ₪ דמי ביטול. 
לא יינתנו החזרים מהיום הרביעי ואילך, כמו כן לא יינתנו החזרים בגין ימי היעדרות במהלך צהרון הקיץ.
פתיחת צהרון הקיץ מותנית במספר מינימום נרשמים שיקבע לפי שיקול דעתה של החברה העירונית, כמו כן יתכנו איחודי גנים (כולל גילאים שונים).
אין הבטחה לשיבוץ ילד/ה במתחם מסוים. במחזור השני יתכן שיבוץ במתחם המרוחק מהבית בהתאם לרישום ובהתאם לשיפוצי הגנים ובתי הספר.
לחברה העירונית  "חמש" שמורה הזכות להפסיק מידית את השתתפות הילד/ה בצהרון בגין אי תשלום או בגין בעיה משמעתית/רגשית/בריאותית 
או כל בעיה אחרת שלא יאפשרו הפעלה  תקינה של הצהרון. במקרה זה יוחזרו התשלומים ו / או חלקם היחסי עבור התקופה המתחילה מיום הפסקת ההשתתפות ואילך.
רישום אינו נכנס לתוקף במידה ולא צורפו כל האישורים  הרפואיים הנדרשים.
ילדים הנזקקים לסייעת רפואית יצטרכו להביא אותה מטעמם לאורך כל שעות הצהרון כתנאי לאישור הרישום.
הנחות: 5% הנחה לשני אחים הרשומים לאותה פעילות  10% הנחה לשלושה אחים הרשומים לאותה פעילות - להנחות חריגות ניתן לפנות למוקד החברה העירונית.

לפרטים ניתן לפנות למוקד חמש בטלפון:03-9723001 שלוחה 1 או בפקס: 03-9773252

 

לחצן רישום

כניסה למערכת הרישום

הרישום יפתח ב-20.5.19 וייסגר ב-31.5.19.  
רישום מאוחר על בסיס מקום פנוי בלבד!

 

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים