פרוטוקולים - 2015

 ישיבת דירקטוריון מס' 1 לשנת 2015 מיום 3.3.15

 ישיבת דירקטוריון מס' 2 לשנת 2015 מיום 8.6.15

 ישיבת דירקטוריון מס' 3 לשנת 2015 מיום 21.9.15

 ישיבת דירקטוריון מס' 4 לשנת 2015 מיום 30.12.15

 

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים