פרוטוקולים - 2016

 ישיבת דירקטוריון מס' 1 לשנת 2016 מיום 3.6.16

 ישיבת דירקטוריון מס' 2 לשנת 2016 מיום 30.6.16

 ישיבת דירקטוריון מס' 3 לשנת 2016 מיום 26.9.16

 ישיבת דירקטוריון מס' 4 לשנת 2016 מיום 26.12.16

 

 

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים