פרוטוקולים - 2017

 ישיבת דירקטוריון מס' 1 לשנת 2017 מיום 15.3.17

 ישיבת דירקטוריון מס' 2 לשנת 2017 מיום 3.5.17

 ישיבת דירקטוריון מס' 3 לשנת 2017 מיום 6.6.17

 ישיבת דירקטוריון מס' 4 לשנת 2017 מיום 3.7.17

 

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים