פרוטוקולים - 2018

 ישיבת דירקטוריון מס' 1 לשנת 2018 מיום 12.3.18

 ישיבת דירקטוריון מס' 2 לשנת 2018 מיום 11.7.18

 ישיבת דירקטוריון מס' 3 לשנת 2018 מיום 16.9.18

 ישיבת דירקטוריון מס' 4 לשנת 2018 מיום 24.12.18

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים