פרוטוקולים - 2019

 ישיבת דירקטוריון מס' 1 לשנת 2019 מיום 21.1.19

 ישיבת דירקטוריון מס' 2 לשנת 2019 מיום 19.3.19

 ישיבת דירקטוריון מס' 3 לשנת 2019 מיום 30.6.19

 

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים