צהרוני חנוכה

על הניסים ועל הנפלאות – צהרוני חנוכה 2020

הפעילות תתקיים החל מיום שני 14/12/20 ועד יום חמישי 17/12/20 בין השעות 07:30 – 16:30

בימי חג האור, נמצא את נקודת האור בכל אחד מאיתנו.

נשחק, ניצור ונשמח בימי החנוכה.

 

עלות הפעילות עבור 4 ימים:

לילדים הרשומים לצהרוני חמש 104 ₪ מהשעה 07:30 – 16:30 (השנה תכנית ניצנים בחגים אינה מסובסדת ע"י משרד החינוך)

לילדים שאינם רשומים לצהרוני חמש: בצהרונים הקיימים ועל בסיס מקום פנוי – כל הקודם זוכה

גני ילדים – כיתות א':

בוקר -  320 ₪ (07:30 – 13:00)

תוספת צהרון -  150 ₪ (13:00 -16:30)

 

ההרשמה על בסיס מקום פנוי באמצעות פנייה טלפונית למוקד חמש 03-9723001 שלוחה 1

פעילות הצהרונים מותנית במתווה משרד החינוך ותתקיים בהתאם להנחיות משרד הבריאות

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים