צוות חמש טף

מיטל בן דור

מנהלת תחום גיל הרך
טל: 039730595 שלוחה 4
פקס: 03-9772829
מייל: meitalbd@shoham.muni

אפרת מלטר

רכזת חוגים והעשרה
טלפון- 03-9730595 שלוחה 1
פקס: 03-9772829
מייל: etgar36@netvision.net.il

XXX

מנהלת צהרונים
טל- 03-9730595 שלוחה 3
פקס: 03-9772829
מייל: zaharonim55@gmail.com

 

יעל בלאיש

מנהלת מעון שגיא
טלפון: 03-9732744
פקס: 03-9772829
מייל msagi4@netvision.net.il

 

אודליה אלגלי

מנהלת מען מכבים
טל- 03-9732649
פקס: 03-9772829
מייל : odeliaelgali@walla.co.il

 

XXX

רכזת אירגונית צהרונים 
טלפון- 03-9730595 שלוחה 2
פקס: 03-9772829
מייל : zaharonim5@gmail.com

 

 

 

אלירן ברוך

אב בית

טל: 03-9730595
eliranbb@netvision.net.il

 

 

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים