צוות - מרכז אמנויות הבמה

מנהלת תרבות – נועה שור
טל: 03-9724704
noa@shoham.muni.il


מנהלת מרכז – הילה בן- חמו
טל: 03-9724706
hila@shoham.muni.il


מנויים וועדים – אירית נדב
טל: 03-9724701
irit@shoham.muni.il

manuy@shoham.muni.il


קופות ושירות לקוחות  – שירה בירמן-פונק
טל: 03-9724700
tickets@shoham.muni.il


אב בית – ערן ובר

טל: 03-9724703
 

 

 

 

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים