רישום לצהרונים

 כניסה למערכת הרישום האינטרנטית

הרישום לצהרון קיץ נעשה בשני שלבים:
1. כניסה למערכת הרישום האינטרנטי ומילוי כל הפרטים.
2. העברת אישור הורים למוקד חמש במייל: moked5@shoham.muni.il   
או בפקס 03-9773252 ולוודא הגעת הפקס בטלפון:03-9723001 שלוחה 1

 

רק לאחר ביצוע שתי הפעולות הנ"ל יסתיים הרישום, אם אישור ההורים לא יתקבל במוקד לא נוכל להשלים את הרישום.


הורים יקרים!

הרישום לצהרון קיץ נפתח ויתקיים בין התאריכים 17.6.20-23.6.20 בלבד.

לאחר מכן ההרשמה על בסיס מקום פנוי בלבד. מינימום לפתיחת צהרון -22.
 

הרישום לצהרון קיץ נעשה בשני שלבים:

  1. כניסה למערכת הרישום האינטרנטית בחירת הצהרון המתאים ומילוי כל הפרטים הדרושים.
  2.  הדפסת טופס אישור הורים המופיע מטה והעברתו במייל או בפקס למוקד חמש

 

מוקד חמש: moked5@shoham.muni.il         

פקס: 03-9773252 ולוודא הגעה בטלפון: 03-9723001 שלוחה 1

 

רק לאחר ביצוע שתי הפעולות הנ"ל יסתיים הרישום, ללא קבלת אישור ההורים במוקד חמש לא נוכל להשלים את הרישום!

טפסי רישום:

אייקון של קובץ WORD טופס רישום לצהרון

אייקון של קובץ WORD אישור הורים

אייקון של קובץ WORD הצהרת בריאות לקות מורחבת

אייקון של קובץ WORD טופס אישור איסוף הורים גרושים 

 

 

 

 

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים