רישום לצהרונים

 כניסה למערכת הרישום האינטרנטית

הרישום לצהרון נעשה בשני שלבים:
1. כניסה למערכת הרישום האינטרנטי ומילוי כל הפרטים.
2. העברת אישור הורים תשפ"א למוקד חמש במייל: moked5@shoham.muni.il   
או בפקס 03-9773252 ולוודא הגעת הפקס בטלפון:03-9723001 שלוחה 1

 

רק לאחר ביצוע שתי הפעולות הנ"ל יסתיים הרישום, אם אישור ההורים לא יתקבל במוקד לא נוכל להשלים את הרישום.


הורים יקרים!

הרישום לצהרוני חמש לשנת תשפ"א נפתח ויתקיים בין התאריכים 27.1.20 ל 1.3.20 בלבד.
 

ילדים בעלי רגישויות למזון המקבלים סייעת רפואית במסגרת הבוקר, יציינו זאת בטופס הרישום ויקפידו למלא טופס בריאות מורחב כדי להשלים את תהליך הרישום במלואו
(הרישום יכנס לתוקף רק עם קבלת כל הטפסים באופן מלא), כמו כן יש ליצור קשר עם הנהלת הצהרונים ולעדכן לפני תחילת השנה על מצבו הרפואי של הילד בטלפון 03-9730595 שלוחה 1


ילדים להורים גרושים- חובה למלא טופס איסוף מהצהרון ולהעבירו למוקד חמש.

יש להקפיד למלא את כל הטפסים הנדרשים (אישור הורים, הצהרת בריאות מורחבת לילדים בעלי רגישויות למזון, טופס איסוף מהצהרון להורים גרושים)
למוקד חמש למייל:    moked5@shoham.muni.il

 או בפקס: 03-9773252  ולוודא הגעה בטלפון: 03-9723001 שלוחה 1

אנא הבטיחו מקומכם והימנעו מאי נעימות עתידית בעקבות אי מציאת פתרון לילדכם בתום יום הלימודים בשנת תשפ"א.
חשוב להזכיר, רישום בשנה הנוכחית לצהרונים , אינו מקנה רישום המשך גם לשנת תשפ"א -  יש להירשם מחדש!

 

הרישום לצהרון נעשה בשני שלבים:

  1. כניסה למערכת הרישום האינטרנטית בחירת הצהרון המתאים ומילוי כל הפרטים הדרושים.

במידה ולא ידוע שם הצהרון יש להרשם לקבוצת :"צהרון לא ידוע) – עם קבלת השיבוצים ממחלקת החינוך יועבר כל ילד לצהרון במסגרת אליה שובץ.

  1. הדפסת טופס אישור הורים המופיע מטה והעברתו במייל או בפקס למוקד חמש

 

מוקד חמש: moked5@shoham.muni.il         

פקס: 03-9773252 ולוודא הגעה בטלפון: 03-9723001 שלוחה 1

 

רק לאחר ביצוע שתי הפעולות הנ"ל יסתיים הרישום, ללא קבלת אישור ההורים במוקד חמש לא נוכל להשלים את הרישום!

בעת ההרשמה לצהרון ישלם ההורה מקדמה בסך 220 ש"ח,

המקדמה תוחזר רק במידה ולא יפתח הצהרון המיועד.

 

 

טפסי רישום:

אייקון של קובץ WORD טופס רישום לצהרון

אייקון של קובץ WORD אישור הורים

אייקון של קובץ WORD הצהרת בריאות לקות מורחבת

אייקון של קובץ WORD טופס אישור איסוף הורים גרושים 

 

 

 

 

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים