רישום לצהרונים

הרישום לצהרון נעשה בשני שלבים:
1. כניסה למערכת הרישום האינטרנטי ומילוי כל הפרטים.
2. העברת אישור הורים תשעט למוקד חמש במייל: moked5@shoham.muni.il   
או בפקס 03-9773252 ולוודא הגעת הפקס בטלפון:03-9723001 שלוחה 1

 

רק לאחר ביצוע שתי הפעולות הנ"ל יסתיים הרישום, אם אישור ההורים לא יתקבל במוקד לא נוכל להשלים את הרישום.


להורים שלום, 

לידיעתכם, קיבלנו הכרה של התמ"ת על צהרוני הגנים.
ההכרה של התמ"ת יכולה לעזור רק להורים יחידניים בגני הילדים.
 מצ"ב 2 טפסים שעליכם למלא ולהחתים את הנהלת הצהרונים, בנוסף לשאר המסמכים שעליכם להגיש.
בנוסף מצב דף עם סמלי המוסד שיש לציין על גבי הטופס ודף הסבר.

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים