רישום לצהרונים

הרישום לצהרון נעשה בשני שלבים:
1. כניסה למערכת הרישום האינטרנטי ומילוי כל הפרטים.
2. העברת אישור הורים תשעט למוקד חמש במייל: moked5@shoham.muni.il   
או בפקס 03-9773252 ולוודא הגעת הפקס בטלפון:03-9723001 שלוחה 1

 

רק לאחר ביצוע שתי הפעולות הנ"ל יסתיים הרישום, אם אישור ההורים לא יתקבל במוקד לא נוכל להשלים את הרישום.


הורים יקרים,
הרישום לצהרוני חמש לשנת הלימודים תש"פ נפתח.
ניתן יהיה להירשם בין התאריכים: 7.1.19   עד 1.3.19 בלבד!
אנא הבטיחו מקומכם והימנעו מאי נעימות עתידית בעקבות אי מציאת פתרון לילדכם בתום יום הלימודים בשנת תש"פ.
חשוב להזכיר, רישום בשנה הנוכחית לצהרונים , אינו מקנה רישום המשך גם לשנת תש"פ -  יש להירשם מחדש.
לתשומת לב הנרשמים ברישום האינטרנטי:
יש למלא טופס אישור הורים בנפרד ולשלוח במייל למוקד חמש moked5@shoham.muni.il     
לשולחים  בפקס 03-9773252  יש לוודא הגעה בטלפון: 03-9723001 שלוחה 1.
שליחת הטופס הינו תנאי הכרחי להשלמת הרישום וכניסתו לתוקף.
ילדים בעלי רגישויות למזון המקבלים סייעת רפואית במסגרת הבוקר, יציינו זאת בטופס הרישום ויקפידו למלא טופס בריאות מורחב כדי להשלים את תהליך הרישום במלואו
(הרישום יכנס לתוקף רק עם קבלת כל הטפסים באופן מלא), כמו כן יש ליצור קשר עם הנהלת הצהרונים ולעדכן לפני תחילת השנה על מצבו הרפואי של הילדבטלפון 03-9730595 שלוחה 1
ילדים להורים גרושים- חובה למלא טופס איסוף מהצהרון ולהעבירו למוקד חמש.
יש להקפיד למלא את כל הטפסים הנדרשים (אישור הורים, הצהרת בריאות מורחבת לילדים בעלי רגישויות למזון, טופס איסוף מהצהרון להורים גרושים)
למוקד חמש למייל: moked5@shoham.muni.il
לשולחים בפקס: 03-9773252  יש לוודא הגעה בטלפון: 03-9723001 שלוחה 1
לידיעתכם, הרישום אינו נכנס לתוקף עד להשלמת כל הטפסים הנדרשים.
מחיר צהרון תש"פ יעודכן סופית לקראת ספטמבר 2019

 

 כניסה למערכת הרישום האינטרנטית

 

טפסי רישום:

אייקון של קובץ WORD טופס רישום לצהרון

אייקון של קובץ WORD אישור הורים

אייקון של קובץ WORD הצהרת בריאות לקות מורחבת

אייקון של קובץ WORD טופס אישור איסוף הורים גרושים 

 

 

 

 

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים