רישום לצהרונים

הרישום לצהרון נעשה בשני שלבים:
1. כניסה למערכת הרישום האינטרנטי ומילוי כל הפרטים.
2. העברת אישור הורים תשעט למוקד חמש במייל: moked5@shoham.muni.il   
או בפקס 03-9773252  ולוודא הגעת הפקס בטלפון:03-9723001 שלוחה 1

 

רק לאחר ביצוע שתי הפעולות הנ"ל יסתיים הרישום, אם אישור ההורים לא יתקבל במוקד לא נוכל להשלים את הרישום.

 כניסה למערכת הרישום האינטרנטית

 

טפסי רישום:

אייקון של קובץ WORD טופס רישום לצהרון

אייקון של קובץ WORD אישור הורים

אייקון של קובץ WORD הצהרת הריאות לקות מורחבת

אייקון של קובץ WORD טופס בקשה להנחה בפעילות חמש

 

 

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים