רישום לצהרוני חמש

הרישום לצהרוני חמש תשפ"ב הסתיים,

לרישום על בסיס מקום פנוי יש לפנות למוקד חמש בטלפון 03-9723001 שלוחה 1.

 

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים